Reglementen

Algemene gedragsregels

Waarover gaat het?

Het gaat over hoe we met elkaar om willen gaan. En over regels. Het gaat over wat we normaal en niet normaal vinden. We noemen dit: normen en waarden. Eerst proberen we duidelijk te krijgen wat de regels zijn. Daarna spreken we met iedereen af wat we daaronder verstaan (wat is normaal en wat is niet normaal). En tot slot, wat gebeurt er als leden zich niet aan de gedragsregels houden? We nemen dan maatregelen, we noemen dit de sancties.

 

Algemene omgangsregels

Het bestuur vraagt nadrukkelijk aandacht voor onze normen en waarden voor, tijdens en na de beoefening van

de sport. Hieronder volgen eerst een aantal algemene regels, die van toepassing zijn.

Wat zijn onze uitgangspunten?

 • Ik sport samen met anderen, dus ook met de tegenstander.
 • Ik gedraag me altijd sportief, ook als anderen minder sportief zijn: De winnaar is degene die ook tegen zijn verlies kan.
 • Ik heb altijd respect voor de trainers, coaches en afgevaardigden (sporters, trainers, begeleiders en officials).
 • Ik aanvaard de ander zoals hij/zij is en discrimineer niet op grond van huidskleur, geloof, seksuele geaardheid, culturele achtergrond, uiterlijk, prestaties of op welke manier dan ook
 • Ik scheld, treiter, pest en roddel niet.
 • Ik maak me niet schuldig aan seksuele intimidatie en gebruik geen enkele vorm van verbaal of lichamelijk geweld.
 • Ik blijf van andermans spullen af.
 • Ik help mee het complex en de omgeving schoon te houden.
 • Sport is er voor iedereen; niet alleen voor uitblinkers.
 • Bij kwesties eerst samen er proberen uit te komen. Kom je er niet uit, haal dan de trainer erbij! Praat wel met elkaar,
  niet over elkaar.
 • Houd elkaar betrokken, toon interesse voor elkaar
 • Houd de gouden driehoek (sporter – trainer – ouder) een driehoek!
 • Kom voor een ander op en stel je eigen grenzen.
 • Help een ander in vervelende situaties, maar stel zelf je grenzen zodat je die situaties kunt voorkomen.

 

Naast de hiervoor genoemde algemene regels vraagt het bestuur allereerst aandacht voor de omgangsregels, die wij van toepassing vinden binnen de RWPS NH. Dit richt zich vooral op de sporters. Daarna wordt ingegaan op de gedragsregels voor trainers/begeleiders binnen de waterpoloschool om aansluitend in te gaan op aandachtspunten voor ouders/verzorgers van de sporters. Tot slot geven we de gewenste gedragingen aan voor de omgeving, waarin we onze sport beoefenen, gaan we in op sancties en wijzen we op de mogelijkheid voor hulp in die situaties, waarbij het niet goed is gegaan.