Reglementen

Overige regels

 

Vertrouwenspersonen

Discriminatie, pesterijen, seksuele intimidatie, agressie en ongepaste omgangsvormen. Dit zijn allemaal gedragingen die we bij de waterpoloschool niet tolereren. Voor RWPS NH zijn respect, integriteit, veiligheid en aangepast gedrag uiterst belangrijk. Toch kunnen er zaken voorkomen, die strijdig zijn met deze uitgangspunten. Dit is dan ook de reden dat RWPS NH een   vertrouwenspersoon kent. Bij deze vertrouwenspersoon kun je terecht als je, op welke manier dan ook, niet correct behandeld wordt of in je belangen aangetast voelt als gevolg van ongewenste omgangsvormen en/of gedragingen, die in strijd zijn met de hiervoor opgenomen gedragsregels.
De vertrouwens persoon voor de waterpoloschool is:

 

Portretrecht

Tijdens trainingen en activiteiten van RWPS NH kunnen foto’s en/of videobeelden gemaakt worden waarop uw kind(eren) en/of uzelf mogelijk te zien zijn. Deelname aan RWPS NH-activiteiten betekent dat u toestemming verleent aan RWPS NH om deze beelden in het kader van haar activiteiten te gebruiken en te publiceren (website, periodieken, kranten, folders etc.). Deze foto’s en/of videobeelden mogen op geen enkele manier door derden verspreid worden. RWPS NH zal deze foto’s en/of videobeelden ook niet bezorgen aan commerciële firma’s, die er dan vrij over zouden kunnen beschikken voor hun eigen publiciteit. Mocht u toch bezwaar hebben tegen het gebruiken en/of publiceren van foto’s en/of videobeelden waarop uw kind te zien is, dan kunt u dat kenbaar maken aan het bestuur.

Het is in de huidige tijd vanzelfsprekend, dat het hiervoor opgenomen tekst over portretrecht ook van toepassing is op de uitingen op social media van de RWPS NH.

 

Kennisgeving

Alle deelnemers, ouders/verzorgers, trainers/begeleiders, vrijwilligers en overige betrokkenen zijn op de hoogte (gebracht) van de inhoud van deze gedragsregels en dienen hiernaar te handelen. Deelnemer zijn van de Waterpoloschool Noord-Holland houdt in dat men de regels accepteert. Iedereen kan een exemplaar van deze gedragsregels inzien via de website.

Het bestuur is te allen tijde gerechtigd om tussentijds wijzigingen in deze gedragsregels door te voeren. Wijzigingen zullen gepubliceerd worden via de website. Naleving van en controle op deze gedragsregels zal een grote bijdrage leveren op het welzijn van al onze deelnemersleden, de waterpoloschool beschermen tegen ongewilde excessen en zo alle betrokkenen bij onze waterpoloschool zo mogelijk nog meer plezier verschaffen in de uitoefening van hun sport.