Reglementen

Doelstelling

RWPS NH wil ertoe blijven bijdragen dat haar deelnemers met plezier kunnen sporten en zich in die sport - maar ook maatschappelijk- verder kunnen ontwikkelen. Normen en waarden bij de beoefening van waterpolo vinden we daartoe belangrijk. RWPS NH wil alle deelnemers binnen hun persoonlijke mogelijkheden zo goed mogelijk laten sporten. Enthousiasme, inzet, plezier en veiligheid zijn daarbij de belangrijkste elementen.

Door ontwikkeling van het sportieve vermogen willen we bewerkstelligen dat RWPS NH een waterpoloschool is om trots op te zijn. Ter ondersteuning hiervan hebben we een set gedragsregels. Deze gedragsregels beogen voornamelijk de goede werking en verstandhouding tussen de waterpoloschool, trainers, begeleiders en deelnemers te bevorderen.

RWPS NH vraagt van ouders/verzorgers om van deze regels kennis te nemen en ze te respecteren.

 

Iedereen, die deelneemt of deel wil nemen aan de waterpoloschool, moet van de gedragsregels op de hoogte  zijn/worden gebracht bij aanmelding. Dat geldt voor deelnemers, maar ook voor bestuursleden, trainers, begeleiders en vrijwilligers.

Voor minderjarigen geldt bovendien dat de ouders/verzorgers op de hoogte moeten

zijn/worden gebracht van de gedragsregels bij aanmelding van hun kind. De gedragsregels moeten door iedereen worden uitgedragen en nageleefd. We moeten elkaar hierop kunnen en durven aanspreken.

 

Goede omgangsvormen vormen te allen tijde het uitgangspunt voor ons handelen.

Reglementen Waterpoloschool Noord-Holland